خدمات سانا تجارت برای اتباع

گواهینامه رانندگی برای اتباع افغانی

گواهینامه رانندگی برای اتباع افغانی در سانا تجارت 1402

گواهینامه رانندگی برای اتباع افغانی گواهینامه برای اتباع گواهینامه رانندگی برای اتباع افغانستان یک مدرک قانونی است که اجازه می‌دهد که یک شخص به عنوان راننده در جاده‌ها و خیابان‌های…

تماس سریع